19 Fordele og ulemper ved den demokratiske ledelsesstil

Den demokratiske ledelsesstil, som også er kendt som delt ledelse eller deltagende ledelse, tilskynder teammedlemmer til at tage ansvar for beslutningstagning. Det er en ledelsesstil, der kan bruges af enhver leder i enhver branche, fra virksomheder til uddannelsesfaciliteter til regeringsstillinger.

Varemærket for den demokratiske ledelsesstil er, at alle opfordres til at deltage. Ideer tilbydes frit og uden dømmekraft. Målet er at drage fordel af et teams mangfoldighed og diskutere alle ideerne frem for at stole på, at én person bestemmer, hvad der er bedst for alle.

Her er de største fordele og ulemper ved en demokratisk ledelsesstil at tænke på.

Liste over fordelene ved en demokratisk ledelsesstil

1. Fungerer godt, når man forsøger at løse en kompleks bekymring.

Ledere ved, hvordan de løser problemer, men de kan muligvis ikke løse alle problemer. Dit vidensgrundlag er begrænset til din egen uddannelse og erfaring. Den demokratiske ledelsesstil gør det muligt for ledere at arbejde sammen med deres team, baseret på konsensus, for at skabe åbne kommunikationslinjer, der anerkender de problemer, de står over for. Ved at lade alle arbejde på en løsning ved hjælp af deres egen uddannelse og erfaring, fremmes innovation, hvilket gør det muligt at løse komplekse og kritiske bekymringer.

2. Opmuntre til kreativitet.

Den demokratiske ledelsesstil er mere en hands-off tilgang. I stedet for at mikromanage situationen bruger ledere denne stil til at tilskynde til individualiseret kreativitet. For mange teams skaber dette højere produktivitetsniveauer og indsigtsfulde bidrag, fordi hvert teammedlem opfordres til at bruge deres styrker til gavn for alle. Det tilskynder til flere muligheder for at tænke “uden for boksen” frem for at stole på traditionelle metoder til at udføre opgaver eller løse problemer. Det giver også medarbejdere mulighed for at udvikle en plan, der hjælper dem med at evaluere deres egen præstation.

3. Styrke teamforhold.

Mennesker, der arbejder med en leder, der praktiserer den demokratiske ledelsesstil, har en tendens til at danne tættere og mere støttende bånd til hinanden i forhold til ledere, der bruger andre ledelsesstile. Teammedlemmer er naturligvis forbundet med hinanden, fordi deres ideer og feedback er vigtige for alle. Det er en ledelsesstil, der tilskynder til frivilligt samarbejde, men stadig tillader nogen at sidde i baggrunden, hvis de foretrækker det. Alle har mulighed for at dele deres egen mening og have en positiv indvirkning på alle.

4. Det er en ledelsesstil, som alle kan øve.

Enhver leder i enhver branche har mulighed for at implementere den demokratiske ledelsesstil. Selv ledere, der ikke bruger denne stil naturligt, kan begynde at bruge dens teknikker til at ændre deres perspektiver over tid. Teammedlemmer har en tendens til at foretrække denne ledelsesstil, fordi det får dem til at føle, at de er et værdsat medlem af organisationen. Det kan være svært for nogle ledere at acceptere denne stil, hvis konsensus strider imod deres instinkter, men det meste af tiden opvejer fordelene ved den demokratiske ledelsesstil langt dens negative.

5. Fremme ærlighed på arbejdspladsen.

Den demokratiske ledelsesstil virker ikke, medmindre lederen, der bruger den, er ærlig. Ledere skal være i stand til at kommunikere situationen præcist for at sikre, at beslutninger og feedback er baseret på reel information. Selv når ledere har det sidste ord, tvinger den ærlighed, der kræves for denne stil, hver leder til at dele deres ideer på lige niveau til diskussion. Ved at være åbne og ærlige opfordrer ledere deres teammedlemmer til at have de samme træk.

6. Forbedre arbejdsglæden.

Når teammedlemmer føler, at de har en lige stor rolle i at lede teamet, er der en følelse af empowerment, der følger med det ansvar. Når der er empowerment på arbejdspladsen, er der naturligvis en højere grad af arbejdsglæde. Den demokratiske ledelsesstil tilskynder arbejdere til at være mere end en maskine eller en “varm krop”. Det giver folk mulighed for at føle, at de virkelig er en vigtig del af organisationen.

7. Tilskynd stærkere engagement.

For den almindelige medarbejder, hvis du ikke brænder for en applikation eller opgave, vil dit engagement være minimalt. De har ikke ejerskab af opgaven, så de har ikke noget link til at fuldføre den efter bedste evne. Når medarbejdere føler, at deres bidrag bliver taget seriøst og er vigtige, vises der større engagement, fordi der er mere ejerskab i den opgave, der kræves. Hvis folk får mulighed for at være kreative, så investeres de i de resultater, der kan opnås.

8. Øg teambevidstheden.

Forskellige meninger og ideer er vigtige for den kreative proces. De er også vigtige for teamets overordnede vidensbase. Forskellige mennesker på et givet team er eksperter i noget. En person kan være forfatter. En anden kan være en grafisk designer. Ved at give hver person mulighed for at bidrage med deres personlige erfaring til samtalen, giver du alle mulighed for at udvide deres vidensbase. Det skaber til gengæld mere konkurrence inden for beslutningsprocessen.

9. Byg en stærkere vision for fremtiden.

Der vil altid være teammedlemmer, der er uenige i gruppens beslutning eller lederens beslutning inden for den demokratiske ledelsesstil. Men fordi de, der er uenige, har været en del af samtalen, er der større chance for, at de forstår ræsonnementet bag de beslutninger, der blev truffet. Denne uenighed bygger også en stærkere vision for fremtiden for hvert team eller organisation, der bruger denne ledelsesstil. Tilskynd alle til at være mere engagerede i det endelige mål.

Liste over ulemper ved en demokratisk ledelsesstil

1. Du kan skabe negative følelser.

Den demokratiske ledelsesstil efterlyser meninger, perspektiver og erfaringer. Det vil også fremhæve teammedlemmer, der har stærke kreative evner og dem, der ikke har det. Hvis et teammedlem konstant implementerer deres ideer, kan de andre teammedlemmer ærgre sig over ledelsesstilen. Det får dem til at føle, at deres meninger ikke er værdsat, hvilket i sidste ende får dem til at stoppe med at deltage i processen. Medmindre de negative følelser styres, kan denne ledelsesstil ofte reducere produktiviteten frem for at forbedre den.

2. Det kan føre til udsættelse.

Ledere, der bruger denne ledelsesstil, kan falde i en farlig fælde. I stedet for at træffe en beslutning overdrager de ideerne til deres team. Der er ikke altid tid til at gøre det. Nogle gange betyder det at være leder at træffe en beslutning for hele teamet i øjeblikket. Ledere, der er baseret på rammerne for denne ledelsesstil, kan komme til at udsætte sig oftere, fordi de forventer, at en anden fortæller dem, hvilke ideer der kan være gode.

3. Det tager tid at nå til enighed.

Selvom udsættelse fjernes fra ledelsesstilen, tager det stadig mere tid at nå til enighed med demokratisk ledelse i forhold til andre stilarter. Det er fordi alle har mulighed for at udtrykke en mening eller tilbyde en idé. Hver idé skal diskuteres grundigt, før den kan kasseres. For større teams kan diskussioner føre til produktivitetsforsinkelser, da alle forsøger at finde den bedst mulige løsning og komme på samme side.

4. Tilbyder et element af fortsat usikkerhed.

Demokratiske ledelsesstile kan skabe følelser af usikkerhed i et team på grund af behovet for at tage hurtige beslutninger til tider. Hvis ledere træffer disse nødvendige beslutninger uden at konsultere deres team, kan teammedlemmer undre sig over, hvornår eller hvis de vil blive hørt til fremtidige behov. Sætter lederen i en tab / tab -situation. Enten spilder de tid på at diskutere alle ideer med deres team og får feedback på hver idé, eller også mister de tilliden, fordi deres team er usikre på, hvilken tilgang der bruges.

5. Ofte dårligt defineret.

Demokratisk ledelsesstil defineres ofte af lederen frem for at følge en klart defineret teori. Definitioner er vigtige, især når man arbejder med mennesker, og det betyder, at måling af de resultater og svar, denne stil genererer, kan være vanskelig. Mange ledere tror måske, at de bruger denne stil med deres team, når de måske slet ikke efterspørger meninger eller feedback, fordi der er en stor mangel på struktur til denne stil.

6. Det garanterer ikke den bedst mulige løsning.

Mangfoldige meninger og kommentarer gør det sandsynligt, at den bedst mulige løsning findes, men det er ikke en garanti. Majoritetsbeslutningen, et team når frem til, er muligvis ikke den bedste beslutning. Der er tidspunkter, hvor engagement ikke er værd. I den demokratiske ledelsesstil vinder den bedste idé ikke altid. I stedet er det den version af ideen, der får flest stemmer. I nogle situationer betyder det, at denne stil har flere negative end positive sider for teamet, når ideen er implementeret.

7. Det er ikke en ledelsesstil for alle.

Der vil være teammedlemmer, der vil arbejde bedre med en type ledelsesstil end en anden. Nogle foretrækker måske den demokratiske ledelsesstil. Andre foretrækker måske en autoritær ledelsesstil. Bundlinjen her er dette: Der er nogle personligheder, der foretrækker at undgå det ansvar, der følger med at træffe en beslutning. Nogle mennesker kan føle sig flov eller overvældet af tanken om at deltage i brainstormingsprocessen.

8. Kan få teammedlemmer til at stille spørgsmålstegn ved lederevner.

Under den demokratiske ledelsesstil er det ikke ualmindeligt, at teammedlemmer tror, ​​at de udfører mere arbejde end teamlederen. Det gælder især for arbejdere, der konsekvent kommer med de bedste ideer, som teamet implementerer. I dette scenario føler berørte teammedlemmer ofte, at lederen bliver kompenseret mere for deres ideer, end de er. Dette fører til et fald i teammoralen og kan i alvorlige tilfælde føre til insubordinering, medarbejderes afsked eller afslag på at deltage i fremtidige diskussioner.

9. Tilskynd ikke nogen til at tage ansvar for fiasko.

Når teamet mislykkes af en eller anden grund under denne ledelsesstil, har der en tendens til at være meget skyld, der overføres fra den ene side til den anden. At tage ansvar for fiasko bør hvile på ledelsen, men det bliver ofte givet videre til den person, der tilbød den mislykkede idé og til dem, der støttede den. Hvis dette sker, bliver anklagedes moral endnu lavere, og negative svar bliver mere almindelige.

10. Kræver en vis færdighed eller uddannelsesniveau.

For at ideer eller feedback kan være gavnlig ved hjælp af den demokratiske ledelsesstil, skal der være en vis grad af tillid i teamet. Medarbejdere, der ikke har de nødvendige færdigheder eller uddannelse, vil være mindre tilbøjelige til at tilbyde kreative løsninger eller meningsfulde kommentarer under hver diskussion. Hvis hele teamet passer ind i denne kategori, vil denne ledelsesstil være ineffektiv.

Fordele og ulemper ved en demokratisk ledelsesstil viser, hvor vigtigt det er at omfavne den mangfoldighed, der findes inden for ethvert team og arbejdsplads. Denne stil viser os også, at den skal håndteres forsigtigt for at være gavnlig og muligvis skal kombineres med andre ledelsesstile for at maksimere dens effektivitet.