16 Fordele og ulemper ved LLP Limited Liability Company

I USA er et partnerskab en aftale mellem mere end 2 personer eller enheder, der bruges til at eje og drive en virksomhed. I et samfund deler hver person eller enhed virksomhedens ledelsesmæssige opgaver. De vil også dele i fortjenesten eller tabene, som organisationen genererer.

I 1992 tillod kun to stater dannelsen af ​​et LLP. Da LLP -vedtægterne blev tilføjet til Uniform Association Act i 1996, tillod mere end 40 stater denne forretningsstruktur. En af måderne at strukturere denne type virksomhed på er gennem et aktieselskab eller LLP. Med en LLP ydes der yderligere beskyttelse til individuelle partnere, der afhjælper de risici, der er forbundet med en 100% ansvarlig eksponering.

Det er vigtigt at skelne LLP -strukturen i USA fra de kommanditselskaber (LTD), der er tilgængelige i nogle lande. I et kommanditselskab kan det være nødvendigt med en ubegrænset partner, og andre kan påtage sig en investor- eller passiv partnerrolle.

En LLP er ikke det samme som en LLLP, der kombinerer fordelene ved et kommanditselskab med en begrænset ansvarsaftale. Standard LLP er beregnet til at være en langsigtet virksomhed.

Der er visse fordele og ulemper at overveje, når de vurderer, om denne forretningsstruktur er egnet til dine behov.

Liste over fordelene ved et aktieselskab

1. Strukturen af ​​en LLP beskytter partnere mod forseelser.

Anpartsselskabet tilbyder en fordel i forhold til generel partnerskabsstruktur, idet det tilbyder et lag af ansvarsbeskyttelse. I et almindeligt partnerskab er alle partnere ansvarlige for andres adfærd. I tilfælde af forseelse er alle partnere ansvarlige. Under LLP -strukturen gælder den krænkende partners adfærd kun for denne person. Det betyder, at en persons uagtsomhed ikke gælder for alle andre.

2. LLP’er tilbyder en unik skattefordel for medlemmerne.

Når en LLP dannes, modtager individuelle partnere de samme skattefordele, som hvis de var et standardpartnerskab. Det betyder, at de skal indgive deres personlige indkomstskatter og betale estimerede skatter af deres indkomst. Kreditter eller fradrag genereret af LLP videregives til partnere, som kan inkludere dem på deres egen selvangivelse. Når der er partnere, der har en begrænset andel i virksomheden eller har specifikke skattekrav, der skal opfyldes, kan denne struktur tilbyde fordele, da partnerskabet selv ikke betaler skat.

3. Partnere får stor fleksibilitet med en LLP.

En LLP administreres på samme måde som et aktieselskab. De involverede partnere skal nå en driftsaftale for at afgøre, hvordan hver person vil bidrage til driften af ​​virksomheden. Håndteringsopgaverne kan adskilles lige eller ujævnt, afhængigt af de erfaringer, hver partner bringer. Partnere kan vælge ikke at have nogen myndighed over forretningsbeslutninger, samtidig med at de beholder ejendomsrettigheder med deres aktiekapital i virksomheden.

4. Kan trænes i flere stater til at udvide virksomhedens omfang.

Fra et strukturelt synspunkt ligner LLP meget LLC. For de fleste foreninger giver det mere mening at registrere din virksomhed i den stat, hvor de planlægger at operere. Men hvis staten ikke tillader aktieselskab, er det muligt at ansøge i en anden stat. Du vil derefter kunne fungere som en LLP i denne tilstand. Selvom dette skaber flere ansøgningskrav, giver det dig også mulighed for at udvide virksomhedens omfang, hvis det går godt for virksomheden. I staten Washington er online ansøgningsgebyr for en LLP $ 200, med en garanteret behandling på to hverdage på ansøgningen om partnerskaber uden for staten.

5. LLP’er har muligvis ikke skatteforpligtelser, men de har en juridisk stilling.

Partnere kan være ansvarlige for at rapportere LLP -indtjening på deres egne selvangivelser. Det forhindrer ikke LLP i at have rettigheder som en juridisk enhed. Under strukturen i et aktieselskab har du lov til at købe, lease, leje eller eje ejendom for at drive forretning. Det er tilladt at ansætte personale, når du har modtaget din skattedokumentation. Virksomheden kan indgå kontrakter. Du kan også gøres ansvarlig for dine handlinger, når det er nødvendigt, og det er her ydelsen med begrænset ansvar kommer ind.

6. Det kan være tilladt at udpege virksomheder som enkeltpersoner i LLP.

Inden for strukturen af ​​en LLP er virksomhedsejerskab tilladt på nogle områder. Det betyder, at to virksomheder kan udpeges som medlemmer af LLP. I andre forretningsstrukturer skal du muligvis have mindst én partner eller medlem, der er et individ frem for en virksomhed. Dette design giver, når det er tilladt, aktieselskabet større fleksibilitet, da det kan tage elementerne i et joint venture frem for en egentlig opstart.

7. Forskellige medlemsniveauer er tilladt inden for et aktieselskab.

Under strukturen af ​​et LLP kan partnere have udpegede og ikke-udpegede medlemmer. Det giver virksomheden mulighed for at operere med forskellige medlemsniveauer. Som standard kunne alle medlemmer i første omgang have en lige andel af aktiekapitalen. Med en aftale om virksomheden kan forskellige procentdele af deltagelse være tilladt. Du kan endda tillade medlemmer at have en økonomisk andel i anpartsselskabet uden at påtage sig en ledelsesrolle og stadig tjene penge på forretningen.

8. LLP’er kan vælge deres eget virksomhedsnavn.

Som enhver anden virksomhed kan du vælge dit virksomhedsnavn, når du danner en LLP. Den eneste betingelse er, at virksomheden skal være tilgængelig til brug. Du kan indarbejde navnene på alle involverede partnere. Det kan være et separat navn, hvis du ønsker det. Det kan også være et beskrivende navn for de tjenester, som partnere leverer. Dette kan være en fordel, hvis du har et fælles navn og vil forfølge branding -muligheder. Ved at registrere din LLP kan du forhindre en anden virksomhed eller et partnerskab i at registrere med samme navn som dit.

9. Prisen på et aktieselskab er meget konkurrencedygtig.

Omkostningerne ved at organisere et aktieselskab svarer til omkostningerne ved at organisere et LLC for første gang. Ved at bruge staten Nevada som et eksempel ville det koste $ 75 at indsende den første registrering til LLP. Så ville du have et indledende noteringsgebyr på $ 150 sammen med et forretningslicensgebyr på $ 200. Du skulle også betale årlige sagsgebyrer for at opretholde status for din virksomhed hvert år. Det gør en LLP dyrere end et almindeligt partnerskab, men billigere end et selskab.

Liste over ulemperne ved et aktieselskab

1. Der kan være begrænsninger for, hvem der kan danne en LLP.

I teorien kan et aktieselskab dannes af enhver virksomhed i enhver branche, hvor forretningsstrukturen er et partnerskab. I praktisk anvendelse er det en forretningsstruktur, der primært bruges af revisorer, arkitekter og advokater, der arbejder med partnere. I Nevada, Oregon, New York og Californien er en LLP kun tilladt, hvis virksomheden involverer udøvelse af et autoriseret erhverv.

2. LLP -strukturer beskytter ikke mod medarbejderes uagtsomhed.

Der er en forskel inden for strukturen af ​​en LLP om, hvem der er ansvarlig for uagtsomhed. Medarbejdere i en LLP er en undtagelse fra denne regel, så alle partnere vil være ansvarlige for uagtsomhed af en person, der arbejder for virksomheden. Partnersvindel er også generelt udelukket fra ansvarsbeskyttelse i anpartsselskabet. Hvis en partner er vidne til kriminel adfærd og ikke rapporterer det, kan de også miste deres LLP -status.

3. En LLP anerkendes ikke altid som et partnerskab.

Skattemyndighederne i visse amerikanske stater behandler en LLP som et ikke-partnerskab. Det eliminerer de fordele, der er til stede fra et skattemæssigt synspunkt. I denne situation ville de blive behandlet som en standardvirksomhed uden overførselsmuligheder. Derfor er det vigtigt at se, om denne struktur er tilgængelig i din tilstand, før du følger den. Dernæst skal du se på, hvad dine skatteforpligtelser vil være under selskabets struktur med begrænset ansvar for at afgøre, om det vil fungere for dig.

4. Partnerne er ikke forpligtet til at rådføre sig med hinanden.

Det, der gør et aktieselskab stærkt, er den oprindelige aftale, der styrer virksomhedens struktur. I en LLP er partnere eller interessenter ikke forpligtet til at rådføre sig med hinanden, når de underskriver en ny forretningsaftale. Hver partner har myndighed til at forhandle på virksomhedens vegne, når de indgår en kontrakt. Kun en partnerskabsaftale kan begrænse denne myndighed. Overvej at have en aftale, der giver en specifik skitse til diktering af, hvad partnere kan og ikke må.

5. Nogle LLP’er kan være påkrævet for at offentliggøre.

Afhængigt af reglerne for LLP kan det være et krav for virksomheden at tilbyde en offentliggørelse af økonomien. I Storbritannien er dette den største ulempe ved at danne et aktieselskab. Du skal indsende dine finansielle konti for at være en del af den offentlige post. Dette ville skabe en indkomstopgørelse for alle medlemmer, der ville være tilgængelig for alle, hvilket er oplysninger, som nogle medlemmer måske ikke ønsker offentligt kendt.

6. Du kan ikke beholde indtjeningen på en LLP.

Fordi anpartsselskabet er designet som et overførselsselskab, kan selskabet ikke selv beholde indtjeningen for at geninvestere i virksomheden. Den eneste måde at overføre indtjeningen på er at partnerne tager indtægterne, rapporterer dem om deres skatter og derefter geninvesterer beløbet i virksomheden for det næste regnskabsår. Der er ingen fleksibilitet i denne struktur. Alle partnere modtager deres andel af kapitalbeholdningen fra det opnåede overskud hvert år.

7. LLP’er må ikke være en enkelt medlemsenhed.

I modsætning til en LLC kræver selskabet med begrænset ansvar uddannelse af mindst to personer. Hvis en person beslutter sig for at forlade partnerskabet, og der kun er én partner tilbage, skal LLP sandsynligvis opløses. Denne ulempe ville gælde, hvis partneren dør uventet, bliver tvunget til at anmode om konkurs eller beslutter sig for helt at forlade virksomheden. Nogle undtagelser kan gælde for foreninger, der har mere end 3 medlemmer, og en beslutter at forlade virksomheden.

Hvis dit job involverer en professionel specialitet, der leverer specifikke tjenester til dit samfund, så er det vigtigt at overveje fordele og ulemper ved et aktieselskab. Selvom det ikke er tilgængeligt i alle stater, kan det være den bedste struktur at overveje, hvis du har besluttet, at et partnerskab er den bedste løsning for dig. Ellers, hvis ansvarsspørgsmål er et problem, kan en LLC være en anden mulighed at overveje frem for et generelt partnerskab.