11 fordele og ulemper ved autokratisk ledelse

En autokratisk ledelsesstil ligner en autoritær ledelsesstil. Autokratiske ledere er afhængige af specifikke regler, politikker og procedurer for at styre alle processer på arbejdspladsen. For at være effektiv skal lederen kunne have dokumenterede kompetencer inden for sit felt, da han er ansvarlig for at træffe de fleste beslutninger på arbejdspladsen.

I stedet for en demokratisk teamproces er der ingen gruppelederstillinger i autokratisk stil. Alt er i hænderne på lederen. Det betyder, at alle kreative beslutninger stammer fra lederen.

Dette er nogle af de fordele og ulemper, der skal overvejes med den autokratiske ledelsesstil.

Liste over fordelene ved autokratisk lederskab

1. Det giver dig mulighed for at træffe hurtige beslutninger.

Når autokratisk ledelse er etableret i en organisation, er der færre ledelsesniveauer, der skal holde sig orienteret om hver beslutning. Der er også færre kommentarer fra flere ledelsesniveauer, der skal behandles. Det er fordi der er en person, og de er ansvarlige for alle arrangementer. Dette forbedrer beslutningernes hastighed, fordi kun én person vejer fordele og ulemper ved hvert valg, ikke en C-Suite.

2. Forbedre generel kommunikation.

Når der er flere ledelsesniveauer i en organisation, bliver en kommando ovenfra et barns telefonspil. Hvert ledelsesniveau kan uforvarende (eller forsætligt) lægge sit eget spin på den kommunikation, der kommer fra ledelse. Når oplysningerne når de medarbejdere i frontlinjen, der udfører det meste af arbejdet, kan hele den originale besked gå tabt. Autokratisk ledelse eliminerer dette problem, fordi kommandoen går direkte til de involverede arbejdere.

3. Forbedrer produktiviteten.

Fordi autokratiske ledere hurtigt kan flytte information gennem en organisation, er der færre lag i produktiviteten. Medarbejdere er mindre tilbøjelige til at stoppe deres projekter eller anmode om senere deadlines, fordi de modtager rettidige beslutninger og kommunikation fra deres ledelse. Det skaber en positiv indvirkning på arbejdsmiljøet, hvilket fører til mere præcist arbejde og konsekvent produktion.

4. Håndterer krisesituationer effektivt.

Autokratiske ledere kan let håndtere en krisesituation, fordi det er dem, der har ansvaret. Hvis der er et kortsigtet problem, kan lederens erfaring bruges til at skabe en løsning. Ved langsigtede problemer kan den enevældige leder lede trafik på bestemte måder mere effektivt end en C-Suite og skabe løsninger, der hurtigt kan få en organisation ud af en urolig tilstand.

5. Reducer medarbejderstress.

Selvom en enevældig leder kan have en udfordrende personlighed, foretrækker de fleste medarbejdere at arbejde i et miljø, hvor der stilles klare forventninger til dem. Selv arbejdere, der kan lide at udforske kreative løsninger, har ikke noget imod en enevældig leder, når de får lov til at komme med nye ideer eller tilbyde en alternativ beslutning baseret på personlig erfaring. I sidste ende er den enevældige leder som skibets kaptajn: hver beslutning er en vægt på deres skuldre, og de er i sidste ende ansvarlige for, hvad der sker.

6. Modvirke teamets uerfaring.

Hvis en autokratisk leder får ansvaret for et uerfarent team, kan de få jobbet udført ved at skitsere specifikke instruktioner, der skal følges. Medarbejdere kan drage fordel af de kompetencer, deres leder tilbyder, og replikere produktivitet ved hjælp af lederens viden og erfaring som et aktiv på arbejdspladsen. Når der ikke er tid nok til at lære noget nyt, eller et projekt skal afsluttes hurtigt, er denne form for ledelse den bedste løsning.

Liste over ulemperne ved autokratisk ledelse

1. Fører ofte til mikromanagement.

Fordi det er den autokratiske leders ry, der er på spil, ikke den arbejder, der udfører arbejdet, har dem i denne type stilling en tendens til at overvåge hver eneste detalje i det arbejde, der udføres. Mange autokratiske ledere bliver hårde mikromanager, hvilket gør det svært for arbejdere at udføre deres job, fordi de altid er tvunget til at rapportere om, hvad de gør til enhver tid. Når dette sker, har produktivitetsniveauet en tendens til at falde over tid frem for at stige.

2. Tilbyder ikke en professionel ejerskabsfølelse.

Autokratiske ledere er ansvarlige og gør dette kendskab til. De får taget al æren for det arbejde, de udfører. Det betyder, at arbejdstagere har en tendens til ikke at tage ejerskab af det arbejde, de udfører, fordi der ikke er nogen incitamenter til at gøre det. De får ikke skylden, hvis du fejler, og de får ikke kredit, hvis du lykkes. Over tid får dette medarbejdermoral til at begynde at synke. Det skaber også vanskeligheder for lederen, fordi de kan bebrejde ham for en arbejders handlinger, da den pågældende blev bedt om at gøre noget helt andet.

3. Skab en lederbaseret arbejdskultur.

Når en enevældig leder er i overensstemmelse med sin etik og er fast besluttet på at skabe et rimeligt arbejdsmiljø, kan der være mange positive aspekter for arbejderne i en virksomhed. Men hvis lederen tilbyder tvivlsom etik og nægter at skabe retfærdighed, så er der ingen, der virkelig kan stille den person til ansvar. Arbejdskulturen er udelukkende baseret på lederens etik og moral, hvilket betyder, at et dårligt arbejdsmiljø sandsynligvis ikke vil ændre sig.

4. Opret et afhængighedssystem.

Arbejdere er tvunget til at stole på den enevældige leder for alle hans kommentarer, instruktioner og jobopgaver. Hvis de står over for en beslutning på det job, de udfører, er de næsten tvunget til at henvende sig til lederen for at få råd om, hvad de skal gøre i stedet for at tage beslutningen selv. Det gør det næsten umuligt for ledere at forlade arbejdspladsen, da medarbejdere kan blive så afhængige af deres beslutningskompetence, at der ikke sker noget, hvis lederen af ​​en eller anden grund ikke er til stede.

5. Skab mangel på tillid.

Det, der fører til et vellykket ansættelsesforhold, er arbejdstagernes evne til at stole på deres ledere og omvendt. Grundlaget for den autokratiske ledelsesstil er baseret på mistillid. Ledere må antage, at deres medarbejdere ikke udfører som de burde, hvilket kræver deres direkte tilsyn for at sikre, at resultater opnås. Disse former for interaktioner skaber ikke et bæredygtigt arbejdsforhold, hvilket i sidste ende skaber produktivitetsproblemer, efterhånden som arbejdere oplever lavere moralniveauer.

Fordelene og ulemperne ved den autokratiske ledelsesstil viser, at den kan være effektiv, når en organisation kræver hurtige og præcise beslutninger fra en erfaren leder. Det er en let måde at fjerne administrativt bureaukrati for at sikre bedre kommunikation med alle arbejdere. Men med tiden fremkalder denne ledelsesstil mistillid på arbejdspladsen. Arbejdere bliver afhængige af en anden til at træffe beslutninger. Det reducerer tilgængelig produktivitet og fører i sidste ende til et fald i moral.