13 Fordele og ulemper ved situationel ledelse

Der er mange typer ledere, der arbejder hårdt i dagens verden. Du vil se ledere, der leder mennesker, når opgaverne er gennemført, eller der dannes mål ved at være specifikke med deres instruktioner. Nogle ledere guider andre til succes ved at fremme udviklingen af ​​uafhængige færdigheder, mens de tilbyder lærbare øjeblikke.

Nogle ledere foretrækker at rulle ærmerne op og komme i gang med alle sammen og træne, mens de arbejder for at fremme ligestilling i deres team. Der er også ledere, der tager en mere hands-off tilgang, delegerer arbejde til andre eller observerer dets udvikling på afstand og derefter træder til for kun at give råd, når det er nødvendigt.

Så er der en femte type leder: den situationsbestemte leder.

Situationsledere vurderer situationen, omstændighederne og de mennesker, der er involveret i deres tilgang. Derefter vælger de den type ledelsesstil, der er bedst egnet til den givne omstændighed. I stedet for at blive låst fast i en generel ledelsesstil, er de alle indarbejdet i din tilgang.

Her er fordele og ulemper ved situationsbestemt ledelse at tænke over og diskutere.

Liste over fordelene ved situationsbestemt ledelse

1. Erkend behovet for fleksibilitet.

Selvom vi alle kan finde fælles fodslag med andre mennesker på et eller andet niveau, er mennesker unikke individer. Vi har alle forskellige oplevelser og perspektiver, der skaber mangfoldighed. I stedet for at behandle alle ligeværdigt fra et entydigt perspektiv, erkender den situationelle leder behovet for at være fleksibel. De insisterer ikke på et specifikt regelsæt, som alle skal følge. I stedet skaber de et miljø, hvor folk opfordres til at komme frem og dele, så alle kan få succes.

2. Skab et behageligt miljø for arbejdstagere.

Situationsledere arbejder på at skabe en stil, der er baseret på dit teams niveau af parathed eller behov. For de fleste arbejdstagere skaber dette en situation, der giver dem mulighed for at føle sig godt tilpas med deres arbejdsopgaver. Når medarbejderne er tilfredse, forbliver de mere produktive. Dette gør det muligt for lederen at motivere de enkelte medarbejdere på en måde, der matcher deres behov, hvilket giver alle en bedre chance for at opnå et positivt resultat.

3. Det tager hensyn til forskellige udviklingstrin.

I stedet for at gruppere alle medarbejdere i en generisk kategori, analyserer den situationsbestemte leder individuelle situationer. Dens mål er at evaluere hver medarbejders kompetence og derefter øge motivationsniveauerne baseret på den stil, der er mest nyttig for denne person. Denne tilgang forbedrer effektiviteten af ​​et team ved at maksimere præstationen for hvert enkelt teammedlem. Fordi denne ledelsesstil gør det muligt at foretage ændringer, kan ledere skifte mellem de forskellige stilarter, der er mest effektive på hvert beredskabsniveau.

4. Øg bevidstheden om lederen.

Situationsledere skal altid være på vagt, hvis de skal have succes. Folk ændrer sig og udvikler sig baseret på de daglige omstændigheder, de møder. Hvis der er en dårlig morgen for en arbejdstager, vil deres evne til stress sandsynligvis falde. Ved at tilpasse sig forandringer kan den situationsbestemte leder tage en tilgang, der hjælper medarbejderen med at forblive produktiv. Samtidig udvikler empati sig inden for agenturets ledelse, fordi hver medarbejder skal kontaktes korrekt. Den eneste måde at lære nogen at kende på er ved at sætte dig selv i deres sko.

5. Hjælper et team med at arbejde bedre sammen.

Situationslederens tilgang er intuitiv og fleksibel. Et teams modenhed afspejles altid i dets ledelse. Disse ledere kan henvende sig til direkte rapporter på ethvert modenhedsniveau for at give den rådgivning, de måtte have brug for. Dette giver teammedlemmer mulighed for at finde fælles fodslag med hinanden, hvilket reducerer risikoen for, at interne konflikter udvikler sig. Når en situationsbestemt leder er ansvarlig og hurtig, forsvinder problemer, før de bliver til problemer, der afbryder dagen.

6. Boost din træningsrutine.

Situationsledere fokuserer på kortsigtede behov. Det giver dem mulighed for at skræddersy uddannelsesscenarier til nye medarbejdere, der hurtigt får dem til at komme i gang. Denne fordel gør også lederen i stand til at finde uddannelsesmuligheder for sine etablerede arbejdere. Målet her er at sikre, at hver medarbejder har mulighed for at forbedre sig på en eller anden måde hver dag. Selvom lederen ikke kan tvinge sine direkte rapporter til at udnytte disse muligheder, er der stadig en positiv reaktion, når det meddeles, at udviklingsmuligheder er tilgængelige.

Liste over ulemper ved situationel ledelse

1. Det fokuserer mere på umiddelbare behov end langsigtede behov.

Situationsbestemt ledelse er mere afhængig af at opfylde et præcist behov i øjeblikket end af en tilgang, der ser på et teams langsigtede behov. I stedet for at fokusere på overordnede mål kan situationledere falde i en fælde, hvor de evaluerer eller reagerer på en umiddelbar omstændighed hele tiden. Det gør det muligt at slukke brande og spare moral, men det skaber også problemer, hvor personlig udvikling kan stagnere.

2. Kan være ineffektiv i opgaveorienterede miljøer.

Ledere i en position, hvor opgaver skal udføres på bestemte måder, finder fleksibiliteten ved at være situationsbestemt at være ufordelagtig under mange omstændigheder. Det er fordi de bliver bedt om at følge et bestemt sæt regler, politikker eller regler, der er ufleksible. Når den situationsbestemte leder ikke kan være fleksibel, tages hans styrker fra ham. De er tvunget til at være mere i et samtalerum end et lytterum, hvilket betyder, at de sidder fast i en kerneledelsesstil, selv når de prøver at være effektive.

3. Det kan være svært at definere modenhed.

Modenhed i ledelsesindstillinger får to forskellige betydninger. Du skal overveje arbejderens følelsesmæssige modenhed såvel som den modenhed, der kommer fra medarbejderens erfaring. Med situationsbestemt ledelse er det let at kombinere de to. Mennesker, der er følelsesmæssigt modne, er ikke altid modne i deres jobansvar.

4. Giver ikke nok information til nogle ledere.

En af de vigtigste ulemper ved situationsbestemt ledelse er det faktum, at mennesker reagerer på forskellige måder på forskellige ledelsesstile. Selvom teorien bag denne form for ledelse forsøger at bringe ligestilling på arbejdspladsen, er der ingen erstatning for egentlig erfaring. Et godt eksempel på dette er forskellen mellem mænd, kvinder og transkønnede arbejdere. Det er umuligt fuldt ud at forstå et andet perspektiv, når det ikke gælder for dig. Det får ledertræk til at ændre sig, og de reaktioner, der tilbydes af den situationsbestemte leder, kan være upassende for situationen.

5. Det er baseret på lederens færdighedsniveau.

Situationsledere har et færdighedssæt, ligesom enhver anden arbejdstager. Hvis lederen er ekspert i at læse skiftende situationer og forstår, hvad folk har brug for, så kan han være behjælpelig med sin rolle. Hvis dette færdighedssæt ikke er fuldt udviklet til lederen, vil deres svar ikke være lige så effektive. I nogle situationer kan den situationsbestemte leder gøre mere skade end gavn, fordi han fejlfortolkede situationen og formulerede et upassende svar.

6. Opret en forretningsafhængighed.

Når en situationel leder begynder at arbejde, er der ingen vej tilbage for det hold. Virksomheden er tvunget til at holde sig til den type lederskab, fordi andre ledelsesstile kun fokuserer på struktur eller proces. De fokuserer ikke på udviklingsaspektet i leder / medarbejderforhold. Hvis den situationsbestemte leder forlader virksomheden, og der ikke kan findes en passende erstatning, kan det føre til en fuld rotation af teamet.

7. Det kan skabe forvirring i virksomheden.

Situationsledere vil ændre deres tilgang for at imødekomme hver enkelt medarbejders behov. Når direkte rapporter ser denne ændring finde sted, kan de efterlade dem med spørgsmål. En ændring fra en delegationsstil til en afslørende stil kan synes, at lederen har en voksende mistillid til medarbejderen. En ændring i den anden retning kan gøre det svært for arbejderne at vide, hvad de skal gøre, selvom de er klar til at arbejde alene. Den eneste løsning på denne potentielle ulempe er at have hyppig og gennemsigtig kommunikation, som tager tid væk fra det faktiske arbejde, der muligvis skal udføres.

Fordele og ulemper ved situationel ledelse giver større fleksibilitet på arbejdspladsen. Det giver hvert teammedlem en fordel, fordi deres leder skræddersyr deres personlige tilgang til at opfylde specifikke behov. For at få succes skal situationen have høj følelsesmæssig intelligens, være empatisk og fortsætte med at overvåge langsigtede strategier, samtidig med at den opfylder kortsigtede behov.