SWOT -analyse for Ford Motor Company

Ford Motor Company er en pioner inden for den moderne samlebånd og har bevaret en konkurrencemæssig fordel i mere end et århundrede. Den topmoderne fremstillingsproces, som Henry Ford tilbød, tillod masserne at tillade personlig mobilitet, forudsat at masserne var glade for, at deres køretøjer var malet sorte. Ford Motor Company er siden starten blevet førende inden for pålidelige og effektive forbrændingsmotorer.

I denne artikel dykker vi ned i virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler.

Styrker

1. Ford Motor Company har haft en stærk brand equity siden Model T.

Ford Motor Company nyder stillingen som pioner inden for den moderne bil. Dens indtog på markedet, præget af sin innovative fremstillingsproces, gjorde det muligt for masserne at købe den billige Ford Model T, der førte markedet. Denne aggressive markedsindtrængning sikrede en stærk mærkevurdering, der fortsætter den dag i dag med rentable, effektive og pålidelige krav i brandets kerne.

Værdien af ​​Ford -mærket i 2021 ligger på $ 10,07 milliarder. (Statista)

2. Ford Motor Company har en dominerende stilling på markedet.

Med en stærk salgsposition i Nordamerika og Kina og som en førende producent af lette erhvervskøretøjer er Fords position i øjeblikket stærk. Markedskræfterne begynder at ændre landskabet i bilindustrien med større vægt på emissionsstandarder såvel som alternative brændstofkøretøjer. Ford bliver nødt til at sikre, at den vender sig til at tilpasse sig disse tendenser og fastholde sin konkurrenceposition på markedet.

Ford kontrollerer 5,59% af den globale bilmarkedsandel. (Statista)

3. Stærk forskning og udvikling understøtter Fords virksomhedsstrategi.

Efterhånden som forbrugernes smag ændrer indkøbsmønstre, og de offentlige bestemmelser omformer markederne, skal Ford sikre, at den holder sig foran kurven. Virksomhedens forsknings- og udviklingsafdeling er en af ​​de mest avancerede i branchen. Historisk set har deres fokus været på at forbedre effektiviteten af ​​forbrændingsmotorer, hvilket gør dem til nogle af de mest effektive motorer i verden. Nu skal du fokusere på innovation for elektriske og autonome køretøjer samt alternative brændstofkøretøjer.

Ford bruger 7,1 milliarder dollar på forskning og udvikling. (Statista)

4. Diversificering af produkter og markeder sikrer spredning af risici for Ford Motor Company.

Ford tilbyder en bred vifte af køretøjer til forskellige forbrugerbehov, både erhvervskøretøjer og personbiler. Dette sikrer, at en recession i et segment har en begrænset indvirkning på koncernens samlede rentabilitet. Derudover har Ford påbegyndt diversificering til industrier uden for mobilitet og automatisering ved at investere i fremstillingskapaciteter for medicinsk udstyr og andre ikke-bilinitiativer.

Ford overvejer at udvikle tre forskellige medicinske produkter. (Endeavour Business Media LLC)

5. Fords ydelser og effektivitet kerneværdier sikrer en stærk markedsandel på det lette kommercielle marked.

Fords drivkraft for en mere pålidelig og effektiv motor har givet den en konkurrencefordel i erhvervskøretøjers verden. Kendt for en god kombination af effektivitet, pålidelighed, ydeevne og lave ejeromkostninger er biler som Ford Transit blevet en fast bestanddel i indkøbsordrer til flåden.

Ford dominerer markedet for lette erhvervskøretøjer i Nordamerika med en markedsandel på 40%. (Reuters)

6. Dens globale forsyningskæde sikrer, at Ford Motor Company betjener de markeder, det opererer på tilstrækkelig vis.

Fordi produktionsfaciliteter er til stede på de fleste markeder, og som overholder en filosofi om “gør hvor solgt”, har Ford en stærk forsyningskæde til at betjene de fleste internationale markeder. Den lokaliserede forsyningskæde sikrer, at dine indkøbsaktiviteter styrker de lokale økonomier og sikrer en hurtig leveringstid for de fleste dele, der kræves i de forskellige fremstillingsprocesser.

Fords forsyningskæde består af 1.400 tier-one-leverandører. (Thomas Publishing Company)

Svagheder

1. Tilbagekaldelser har ødelagt Fords ry i flere år.

Tilbagekaldelser er en dyr øvelse for de fleste bilproducenter, især når tilbagekaldelser er et resultat af en dødelig hændelse, der involverer producentens produkter. Ford har haft en rimelig andel af tilbagekaldelser, herunder en af ​​verdens største tilbagekaldelser af 15 millioner biler for en fejl, der fik sine køretøjer til at starte, selv når de ikke var i brug. Resultatet af disse hændelser er ikke begrænset til tilbagekaldelser, men kan føre til langvarige og dyre gruppesøgsmål.

Ford er blevet ramt af tilbagekaldelsen af ​​det næsthøjeste antal køretøjer, med 14,9 millioner enheder tilbagekaldt på grund af defekte fartpilotfunktioner. (DriveTribe)

2. En regionalt diversificeret produktlinje fører til en dyr fremstillingsindstilling.

Selvom produktdiversificering utvivlsomt er en af ​​Fords styrker, er det også en svaghed. Virksomheden tilbyder produkter til en forskelligartet gruppe af markeder og sektorer. Dette har ført til en dyr international fremstillingsproces. Virksomheden har erkendt denne svaghed og er begyndt at reducere sit produkttilbud og produktionsfaciliteter for at optimere sit tilbud.

Ford vil skære fem motorer ud af de 17, den producerer for at reducere investeringerne. (Endeavour Business Media, LLC)

3. Ford har stolet for stærkt på det nordamerikanske marked, mens overskud kan opnås andre steder.

Mens Ford Motor Company nyder en ledende position på sit lokale marked, Nordamerika, udvikler andre markeder sig hurtigt. Virksomheden har bevæget sig hurtigt ind i væksten i Kina, hvor det nyder en stærk tilstedeværelse på markedet. Andre markeder er dog stadig relativt intakte af virksomheden. Sydamerika, Mellemøsten og Afrika byder stadig på store muligheder for ekspansion.

Ford har opnået en stigning på 73% i salget i Kina. (Mad Motley)

4. Langsom innovation har fået Ford til at miste markedsandele for nye mobilitetsløsninger.

Da virksomheder som Tesla på få år er blevet en af ​​de bedst sælgende biler i Amerika, oplever bilindustrien et chok, den ikke har oplevet siden Henry Fords innovative produktionsproces for mere end 100 år siden. Disse innovationer fører til alternative tilbud til Ford Motor Companys kernemarked, hvilket fører til en mindre markedsværdi. Andre bilproducenter reagerer på udfordringen med alternative brændstofkøretøjer, men Ford har været langsom til at reagere.

I 2019 annoncerede Ford en investering på 11 milliarder dollar i udviklingen af ​​elbiler sammenlignet med en af ​​sine konkurrenter, Volkswagen, der annoncerede en investering på 91 milliarder dollar. (Investopedia)

5. Ford står over for hård konkurrence på de markeder, hvor den opererer.

Det har konkurrence fra konkurrerende bilproducenter, alternative brændstoffer, alternative mobilitetsløsninger og offentlig transport. Dette fører til et faldende marked. Skrumpende markedsandel på et marked, der er ved at nedbrydes, har en sammensat indvirkning på et brands egenkapital.

Ford Motor Companys markedsandel i Nordamerika faldt fra 14,9% i 2017 til 13,87% i 2022. (Statista)

6. Markedsmætning vil fortsat være en Ford -svaghed uden væsentlig innovation.

Ford Motor Company har oplevet en misundelsesværdig ekspansion i løbet af det sidste århundrede, med sine køretøjer tilgængelige i mere end 200 lande rundt om i verden. Dette giver få muligheder for vækst inden for deres traditionelle markeder. Ford bør rotere sit tilbud for at imødegå skiftende markeder frem for at blive mere konkurrencedygtig i et segment, der bliver svagere og svagere.

Ford Motor Company solgte 4.187.000 biler i 2022, ned fra 5.386.000 i 2019. (Statista)

Muligheder

1. Når verden bevæger sig mod initiativer med lav effekt, giver grønne køretøjer store muligheder.

Som reaktion på en global nødvendighed for at reducere emissioner og grønnere mobilitetsløsninger har Ford fokuseret mere på effektiviteten af ​​sine forbrændingsmotorer end på at udvide til alternative mobilitetsløsninger såsom massetransport og alternative brændstoffer. Disse nye markeder vil forringe traditionelle mobilitetsløsninger og tilbyde store muligheder for virksomheder, der tilstrækkeligt imødekommer denne efterspørgsel.

Ford planlægger at bygge verdens største el -ladestation med 35.000 ladestationer i Nordamerika. (Thomas Publishing Company)

2. Autonome køretøjer er et område, Ford er godt positioneret til.

Sammen med innovation inden for brændstoffer er autonome køretøjer et segment, der ses som en af ​​de næste store muligheder for bilproducenter. Dette lover godt for nutidens marked for lette erhvervskøretøjer, hvor Ford Motor Corporation har en ledende position. Evnen til at tilbyde autonome køretøjer er attraktiv for det store antal virksomheder, der ønsker at reducere lønudgifter.

Ford har skabt en enhed på 4 milliarder dollar til udvikling af autonom køretøjsteknologi. (VentureBeat)

3. Bedre brug af digital reklame til at målrette mod et yngre publikum kan låse op for større markedsandel.

Et førende brand vil have stor gavn af en velrettet marketingplan. Dette gælder især for målretning mod en yngre kundebase, der er mere teknisk kyndig og reagerer godt på digitale annoncekampagner. Derudover tilbyder digitale marketingkampagner mere effektiv og rentabel målretning i forhold til mere traditionelle reklamemetoder.

Ford bruger 2,28 milliarder dollar på reklame. (Statista)

4. Mens Ford fokuserer på USA og dets naboer, tilbyder markeder uden for Nordamerika yderligere ekspansion.

Ford Motor Company vil kæmpe for at få flere markedsandele inden for sit centrale nordamerikanske marked på grund af markedsmætning samt aktivitet fra stærke konkurrenter. Udvikling af markeder uden for Nordamerika, såsom Sydamerika, Mellemøsten og Afrika, giver mulighed for ekspansion.

USA repræsenterer 40% af Fords salgsmængder med 2.590.000 enheder om året. (Kommerciel mængde)

5. Andre e-mobilitetstilbud og alternative brændstoftilbud angiver, hvor de globale mobilitetsstendenser bevæger sig.

Forbrugerne bevæger sig væk fra den traditionelle model for bilejerskab og mod et delebilmiljø. Byer bliver i stigende grad overbelastede, hvilket betyder, at bilejerskab bliver stadig dyrere og besværligt. Forbrugerne bevæger sig mere mod elektrisk mobilitet, mikromobilitet og offentlig transport til deres mobilitetsbehov. Derudover har forbrugere, der stadig er interesseret i køretøjsejerskab, nu en stigende præference for mere miljømæssigt ansvarlige produkter, såsom elektriske køretøjer.

Ford købte e-Mobility-virksomheden, Spin, for $ 100 millioner. (Vox Media, LLC)

6. Brændstofpriserne vil fortsat stige, så Ford kan udnytte sin position som markedsleder inden for effektive forbrændingsmotorer.

På kort sigt vil Fords position som markedsleder inden for brændstofeffektive motorer give virksomheden mulighed for at nyde en stærk efterspørgsel inden for forbrændingssegmentet. Dette vil gøre det muligt for virksomheden at udnytte sin forskning og udvikling af forbrændingseffektivitet og samtidig skifte til et mere langsigtet fokus på alternative brændstoffer.

Ford er en del af et program på $ 10 millioner til at udvikle mere effektive forbrændingsmotorer. (Motor1.com)

Trusler

1. Stadigt strengere offentlige bestemmelser udgør en ekstern risiko for hele bilindustrien.

Ændringer i den offentlige lovgivning har stor indflydelse på producentens investeringer i driften. Et skridt mod strengere emissionskontroller fører generelt til et redesign af motoropsætningen samt opsætningen af ​​selve produktionsanlægget. Dette udgør en økonomisk risiko for hele branchen.

Køretøjsfabrikanter skal investere 297 milliarder dollar for at overholde strengere retningslinjer og regler. (Endeavour Business Media LLC)

2. Stærk konkurrence på Fords kernemarkeder gør markedsandele utrolig værdifulde.

Med et stadigt stigende udbud af alternative mobilitetsløsninger kommer størrelsen på det nye køretøjsmarked under konstant pres. Dette skaber stadig mere hård konkurrence fra etablerede aktører i branchen. Uden at ekspandere til andre markeder bliver Ford Motor Company nødt til at ekspandere hurtigere, end markedet krymper for at opleve reel vækst inden for sine traditionelle markeder. Derfor er det bydende nødvendigt, at Ford fortsætter med at innovere på nye markeder.

Ford Motor Companys omsætning faldt fra $ 98 milliarder i 2019 til $ 80 milliarder i 2022. (Statista)

3. Fords tunge gæld udsætter virksomheden for finansiel risiko.

Ford forsøger stadig at komme sig efter gæld, der blev pålagt den af ​​finanskrisen i 2008, og Fords gæld er steget i løbet af det sidste årti og udsatte den for større finansiel risiko og forværrede virkningen af ​​enhver økonomisk nedtur. Et fokus på at stabilisere din gæld vil styrke virksomhedens position i fremtiden.

Ford Motor Company gældsniveauer er steget fra $ 99 milliarder i 2011 til $ 161 milliarder i 2022. (Statista)

4. Det alternative brændstofkøretøjsmarked forventes at fjerne flere markedsandele fra forbrændingskøretøjer i fremtiden.

En risiko, som de fleste aktører inden for det traditionelle forbrændingssegment oplever, kommer fra alternative brændstoffer. Forbrændingsmotorer har historisk set haft en dominerende markedsposition, med alternative brændstoffer for dyre at producere og eje. Med et skift i markedssentimentet mod disse brændstoffer samt innovation i produktionskapaciteter og væksten i understøttende infrastruktur er alternative brændstofkøretøjer blevet et stærkt alternativ til forbrændingsmotorer.

Størrelsen på det globale marked for alternative brændstofkøretøjer i 2019 var $ 392 milliarder og forventes at vokse til $ 1,2 billioner i 2027. (GlobalNewswire, Inc.)

5. Ford er som et globalt mærke bredt udsat for risiciene ved globale recessioner.

Historisk set har en økonomisk recession ramt store internationale virksomheder mere end regionale virksomheder. Ford Motor Company har en stor international virksomhedstilstedeværelse, der udsætter virksomheden for markedssvingninger og ændringer i markedets efterspørgsel. Ford har gjort store fremskridt med at indskrænke sine internationale aktiviteter ved at lukke produktionsanlæg og reducere sit produktudbud og derved reducere risikoen for en økonomisk recession.

Ford kæmper stadig med at betale et lån på 6 milliarder dollar, som kongressen startede fra den globale recession i 2008. (Gannett)

6. Bilindustrien oplever et fald i salgsmængderne på grund af en ændring i forbrugernes præferencer.

Med en stigning i kvaliteten, tilgængeligheden og pålideligheden af ​​offentlig transport samt et skift i forbrugernes præference for køretøjsejerskab, vil skiftet i ejerskab af private køretøjer fortsat påvirke segmentet for personbiler. Ford bliver nødt til at håndtere disse risici for at sikre, at den fastholder sin position i bevægelsen af ​​verdens befolkning og dens varer. Ved at indeholde innovation i sin virksomhedsstrategi og målrette mod nye segmenter vil Ford styrke sin position som førende inden for mobilitet.

Det globale personbilsalg faldt fra 68 millioner enheder i 2018 til 56 millioner enheder i 2022 (Moneyweb Pty Ltd.)

Ford ind i en ny æra med lav (eller nul) emissionsmobilitet, Ford bliver nødt til at genopfinde sig selv for at matche markedstendenser. Dette vil flytte virksomheden væk fra sin historisk konkurrencedygtige position inden for forbrændingskøretøjer for at forsøge at vinde markedsandele på et allerede konkurrencedygtigt marked for alternative brændstofkøretøjer og deres tilhørende infrastruktur.