17 store fordele og ulemper ved interessegrupper

Interessegrupper er en gruppe ligesindede, der på en eller anden måde ønsker at påvirke den offentlige politik. De fleste fortalergrupper søger at deltage i forskellige kommunikationsfora for at påvirke den offentlige mening eller politiske politik vedrørende deres områder af fælles interesse eller bekymring.

Der er tre typer interessegrupper, der typisk dannes. Offentlige interessegrupper dannes for at arbejde for den brede offentligheds interesser om et givet emne. En interessegruppe som Greenpeace ville være et eksempel på en offentlig interesseorganisation.

Faglige grupper dannes som en måde at beskytte arbejdstagernes individuelle rettigheder og fordele, samtidig med at potentielle forretningsmuligheder på lokalt plan øges. Forskellige faglige sammenslutninger, såsom National Education Association, ville være et eksempel på en faggruppe. Fagforeninger på arbejdspladsen er et andet almindeligt eksempel.

Den sidste mulighed er den politiske interessegruppe. Disse grupper dannes omkring specifikke sociale problemer, der er vigtige for dem. De kan dannes af enkeltpersoner eller organisationer til lobby for specifikke fordele. Målet med disse grupper er at forsvare dine personlige interesser uden hensyn til offentlighedens bedste interesser.

Disse er de største fordele og ulemper ved interessenter at overveje.

Liste over de største interessenter fordele

1. Giv folk en større stemme til at dele deres mening eller perspektiv.

Interessegrupper giver alle mulighed for at forsvare sig selv i et politisk eller socioøkonomisk miljø. Arbejdere formes til fagforeninger, fordi det er vanskeligere for en arbejdsgiver at ignorere en gruppe individer, der fungerer som en i forhold til individer, der kun forsvarer sig selv med deres egen stemme og ideer. Ved at give folk mulighed for at danne grupper, kan de presse samfundet på ethvert niveau til at lytte til, hvad de har at sige og undersøge deres ideer eller holdninger.

2. Fremme ytringsfriheden.

Deltagelse i en interessegruppe af enhver art giver en person mulighed for at forfølge emner, som de brænder for. Det giver dem mulighed for at være udtryksfulde uden at bekymre sig om, hvad der vil ske, når deres stemme bliver hørt. Ved at arbejde sammen har individer i en interessegruppe evnen til at bidrage til demokratiets proces ved at tilskynde flere til at tænke på nye perspektiver eller ideer. Til gengæld, med et mangfoldigt udvalg af meninger til rådighed, kan folk oftere træffe bemyndigede og informerede beslutninger.

3. Giver kontrol og balance i styringsprocessen.

Selvom flertallet er uenig med interessegruppen, giver dannelsen af ​​en sådan gruppe det mere indflydelse på at presse politikere, tale til pressen og danne en græsrodsmodstandsindsats. Flertalsstyre kan være den vigtigste styrende indflydelse for de fleste regeringer, og interessegrupper tillader, at dette opretholdes, samtidig med at minoriteter kan forsvare deres egne religiøse, etniske og kulturelle præferencer eller identitet.

4. Det er en beskyttet ret i USA.

Interessegrupper har en lang historie i USA på grund af det første ændringsforslag. Det garanterer den almindelige borgeres ret til at samles fredeligt. Ved begivenheden March for Our Lives den 24. marts 2018 kom flere millioner mennesker fra hele verden sammen til en fredelig meningsudveksling. Ved at garantere retten til fredelig forsamling tilskyndes dannelsen af ​​interessegrupper. Dette giver flere meninger mulighed for at komme ind i et samfund, så hele samfund kan træffe bedre beslutninger.

5. Opret et system, der i sagens natur er fair.

Retfærdighed defineres som, at alle fra starten har den samme mulighed for at opnå noget. Interessegruppesystemet skaber retfærdighed, fordi alle har en rimelig chance for at få deres ideer hørt. Nogle interessenter kan have større succes end andre, selvom det ikke påvirker definitionen af ​​egenkapital. Interessenter udligner spillereglerne for alle, der ønsker at deltage, fordi det skaber et miljø med sund konkurrence.

6. Det kan motivere politiske lovgivere til at handle.

Interessenter har en stemme, der er stærk nok til, at den kan høres af mennesker, der kan være på kanten af ​​et problem. Hvis de er enige i de holdninger, som interessenten tilbyder, kan de vælge at tilføje deres stemme til kollektivet. Når nok mennesker begynder at bakke op om et specifikt spørgsmål, begynder folkevalgte at lægge mærke til det. Disse mennesker er vælgere, der trods alt kunne fjerne dem fra embedet i den næste valgcyklus. Denne kombination af faktorer kan motivere politikerne til at tage affære i visse spørgsmål, selvom de ellers tøver med at gøre det.

7. Det giver mennesker mulighed for at blive politisk involveret i samfundet.

For den almindelige person involverer politik uden en interessegruppe at se nyheder, skrive breve, tale på sociale medier og deltage i møder eller lejlighedsvis møde. Med en interessegruppe er der en ny vej til politisk aktivisme, der ikke er let tilgængelig for den almindelige person. Interessenter giver relevante oplysninger til deres medlemmer, som derefter kan kontakte lokale repræsentanter og gå ind for ændringer på lokalt niveau. Når flere mennesker er politisk aktive, træffes der ofte bedre beslutninger.

8. Reducer omkostningerne ved aktivisme.

Interessegrupper er designet til at give en form for aktivisme. Hvis enkeltpersoner er aktive alene, kan omkostningskravene være ret dyre. Når du engagerer dig i en interessegruppe, betales disse omkostninger på tværs af gruppen. Det kan være svært for en person at betale $ 1 million i aktivitetsomkostninger. Hvis 10.000 mennesker deltager, vil den individuelle pris kun være $ 100.

Liste over de største ulemper ved interessenter

1. Taler for mindretallet frem for flertallet.

Der dannes interessenter for at gå ind for specifikke spørgsmål. Dette kan være gavnligt for almindelige grupper, når det kommer til faglige spørgsmål, såsom en fagforening eller faglig sammenslutning. I mange tilfælde er formålet med en interessegruppe imidlertid at forsvare mindretallet frem for flertallet. Et nylig eksempel på denne lobbyindsats involverer våbenkontrol i USA. Selvom de fleste amerikanere ønsker strengere våbenkontrolforanstaltninger, har lobbyister fra forskellige interessegrupper formået at forhindre de fleste love i at blive lyttet til.

2. Det fokuserer på et enkelt emne eller en klassifikation.

Interessenter fokuserer generelt på et enkelt emne. Mennesker til den etiske behandling af dyr (PETA) går ind for pleje af dyr. De går ikke ind for underernærede børn, der bor i Afrika, adgang til sundhedspleje for fattige eller reduktion af globalt havrester. Selvom disse tre spørgsmål kan have en positiv indvirkning på dyr, fokuserer PETA på fysisk pleje og behandling af dyr uden at skubbe til de andre spørgsmål. Hvis en interessegruppe bliver stor nok, kan de prøve at tale på vegne af et helt segment af et nationalt eller globalt samfund.

3. Det ender normalt ikke rimeligt.

Interessenter kan hjælpe med at skabe lige vilkår, men nogle grupper har stadig en tendens til at have mere indflydelse end andre. Dette sker, fordi visse grupper har en tendens til at blive understøttet af personer med større adgang til ressourcer end andre grupper. Flere penge er lig med flere muligheder for at fremme specifikke interesser. For nogle interessenter begrænser deres utilgængelighed af ressourcer rækkevidden af ​​deres stemme.

4. Du kan gå ind for ting, der ikke er i samfundets bedste interesse.

Interessegrupper, der dannes med virksomheders penge, kan af natur være vildledende. Disse virksomhedsgrupper vil forsvare virksomhedens bedste interesser, der sponsorerer gruppen. Nogle kæmper måske for interesser, der tjener det fælles gode, men alt for ofte er målet for en virksomhedssponseret interessegruppe at gå ind for bedre overskud eller reducere følgerne af public relations. Da tobaksindustrien blev sagsøgt af den amerikanske regering for sit produkt, var en af ​​de første handlinger, der blev truffet, at danne en interessegruppe, der var for tobaksvarer.

5. Det kan forårsage en politisk dødvande.

Som hovedregel vinder den højeste stemme normalt diskussionen, når interessenter er i gang med en samtale. Problemet med denne regel er, at mange interessegrupper, der fortaler med lige så stærke stemmer, kan skabe uorden for politikerne. For mange høje stemmer skaber forvirring. Forvirring inden for lovgivningsprocessen bremser den politiske beslutningsproces. Dette resulterer i en politisk dødvande. Polarisationen i amerikansk politik skyldes til dels den indflydelse, som interessegrupper må have inden for regeringsprocessen.

6. Det er ikke baseret på en valgfri proces.

Mange af lederne af en interessegruppe er nomineret til deres stillinger. Nogle indtager endda bestemte holdninger, fordi de stiftede interessegruppen eller har indflydelsesniveauer, som andre medlemmer muligvis ikke har. Der er nogle interessegrupper, der afholder ledervalg, især inden for den professionelle interessegruppe, men de andre typer holder muligvis ikke valg. Det betyder, at gruppelederskabets dominerende stemme muligvis ikke fuldt ud repræsenterer alle medlemmers kollektive stemme.

7. Det gør mange ondt at hjælpe et par stykker.

Fokus for en interessegruppe er at fokusere på de politikker og lovgivning, der understøtter dens unikke årsager eller problemer. Dit mål er at koncentrere disse fordele i dine specifikke ekspertiseområder. Selvom dette nogle gange kan gavne samfundet som helhed, skaber det for det meste en omkostningsbyrde, der betales af flertallet, mens mindretallet får fordelene af det. Dette omkostningsdelingsspørgsmål var en del af grunden til, at statens regering i Wisconsin omstrukturerede den måde, hvorpå offentligt ansatte fagforeninger kunne dannes i 2011 med lov 10.

8. Har en historie med uetisk adfærd.

Selvom vi accepterer mange af vores politiske omstændigheder i dag, har interessegrupper tidligere lobbyet gennem bedrageri, bestikkelse og andre former for korruption for at skabe det, vi har. Selvom det er lovligt, betaler lobbyister politikere for at påvirke deres beslutninger om visse spørgsmål. Der er naturligvis ingen ”garanti” for, at en politiker vil ændre mening. Lobbyister trækker derefter de ekstra penge tilbage, hvis de ønskede resultater ikke opnås. Selvom denne indflydelsesproces ikke er ulovlig, ses den af ​​mange som umoralsk, hvorfor mange interessegrupper har et dårligt ry fra individualiserede perspektiver.

9. Det kan føre til utilstrækkelige styringssystemer.

Hvis nok interessegrupper kan påvirke regeringen til det punkt, hvor regeringen er baseret på gruppens behov, ikke landet som helhed, så skabes en form for pluralisme. Det efterlader den gennemsnitlige borger to muligheder: Tilmeld dig interessegruppen eller accepter deres personlige forhold. I sidste ende skaber interessegrupper nok konkurrerende prioriteter til, at regeringen bliver ineffektiv og ikke kan opfylde nogle af samfundets grundlæggende behov.

De største fordele og ulemper ved interessegrupper viser os, at de kan være en kraft for samfundets bedste. De kan også være en kraft til gavn for mindretallet på bekostning af flertallet. At kunne organisere fredeligt burde være en ret for alle. Det er vigtigt, at vi anerkender denne ret, respekterer den og lytter til enhver mening, selvom den strider imod vores egen, så vi alle kan drage fordel af, hvad interessenter kan levere.