151+ gratis slogans for at spare naturressourcer

Det sted, hvor vi bor, det sted, hvor jeg går, det sted, hvor vi sover, er ingen ringere end jorden. Brug ressourcer på en sådan måde, at de ikke forstyrrer naturen eller jordens overflade. 

Jordens overflade skal i nutidens alder beskyttes mod skadelige kemikalier, toksiner osv. Udnyttelsen af ​​ressourcer og på grund af industrialiseringen blev jordens overflade negativt påvirket.

De bedste slogans til at spare naturressourcer

  • Spar ressourcer
  • Kæmp for et bedre i morgen
  • Hver indsats tæller
  • Du er også med i dette
  • Red flammer, red liv
  • Fremtiden er i vores hænder
  • Tid til at tage den rigtige handling
  • Tænk over konsekvenserne
  • Alt stopper, brug det omhyggeligt.

Jordens overflade skal beskyttes, og bæredygtig udvikling er nødvendig, så den fremtidige generation også kan høste fordelene ved naturressourcer. 

Naturen giver os disse ressourcer, så vi ikke bruger dem for ikke at misbruge dem. Det er vores primære pligt at redde jordoverfladen og returnere jorden, som den blev givet til os.

Det er vores ansvar at tage skridt til at holde vores jord og dets overflade intakt. ‘

Bedste slogans til at spare naturressourcer

Start kampagne for at redde jorden 

Deltag i kampagnen for at redde overfladen 

Jeg er nødt til at redde jorden. 

Sted, hvor vi spiser 

Stedet med meget plads 

Sted, hvor vi sover 

Indfør mange politikker og ordninger for at redde flammer. 

Tag handling for at redde jorden 

Vokse med naturen 

Vækst og udvikling med naturen 

Natur og uddannelse

Ødelæg ikke naturen 

Arbejde med naturen 

Beskyt naturen ved at redde jorden 

Kun jorden har vand 

Kun på jorden er liv muligt 

Bevar økosystemet og naturen 

Den stærkeste overlever 

Bevar balancen mellem natur og pleje. 

Efterlad lidt plads til naturen 

Jeg har brug for plads til at leve, redde jorden 

Spar vand, red liv

Arbejd med organisationen for at redde jorden 

Etablere organisation og institution 

Aktiv deltagelse for også at redde dit liv 

Ikke mere fare for landressourcer 

Naturressourcer med landoverflade. 

Tag skridt til at redde flammerne

Har brug for flammebeskyttelse 

Start projekter for at redde jorden 

Mennesker er ansvarlige for skader på jorden. 

Arbejd uselvisk for at redde flammerne 

Vi skal redde flammerne 

Det er vores ansvar at redde flammerne 

Tag ansvar for at redde overfladen 

Beskyt vores flammer med dine navne 

Udviklingen hæmmede ikke jorden 

Ikke mere skade 

Udnyt ikke ressourcerne 

Misbrug ikke overfladen 

Tag forebyggende foranstaltninger 

Bevidst om din pligt.

Pligt til flammerne 

Pligt til naturen. 

Ødelæg ikke ressourcerne. 

Optimal brug af ressourcer 

Landet giver dig overlevelse 

Skab ikke en ubalance 

Vokse og udvikle med naturen 

Lær sammen, vokse sammen 

Stå op og skinne med naturen 

Skad ikke naturen, naturen er en skabning 

Hold naturen intakt, og tag derefter handling 

Regeringen træffer forebyggende foranstaltninger 

Sig nej til udnyttelse 

Sig ja for at redde flammerne 

Sig ja for at redde jorden. 

Leg ikke med naturen 

Plej din udvikling gennem naturen 

Naturen lærer mange ting 

Ikke mere angreb på naturen 

Find løsningen

Ring til organisationen for at redde jorden 

Gem et træ, red flammerne 

Red naturen, red flammerne. 

Red dyrene, red flammerne 

Tåler ikke ødelæggelse af flammer 

Tag dig god tid og støtte 

Støt kampagnen for at redde flammerne 

Lad folk indse og vide, hvordan de skal spare 

Udførelse og tilfredshed er det ultimative mål. 

Ødelæg ikke naturen 

Tænk ikke, bare handle. 

Lyt ikke, handling.

Bidrage til at redde flammer 

Sig ja til politik, “red flammerne”

Spred opmærksomhed for at redde flammerne

Optimal brug, spild ikke 

Tænk på din natur. 

Tænk på dit liv 

Hjælp organisationen med at redde flammerne 

Brugte tid på at sprede opmærksomhed 

Arbejde med at redde flammer

Ramme regler og forskrifter for at redde flammerne 

Gem flammerne med glødende lameller 

Støt regeringen i dens politik 

Giv dine synspunkter og muligheder for at redde flammer 

Præsenter dine synspunkter for at redde flammerne 

Bare rolig, bare gør det i en fart 

Tænk ikke på resultatet, bare arbejd for at redde flammerne 

Ikke flere begrænsninger og nogle følelser. 

At redde flammer har mange fordele 

Tag ansvar for at redde flammerne 

Indtast visse love for at redde flammerne. 

Fundet over hele verden. 

Hvorfor lege med naturen? 

Begrænset brug og skovhugst 

Bevar og bevar gasser

Forsøm ikke, at du kan mistænke og inspicere 

Brandforebyggelse er selvbeskyttelse for dit liv 

Det brændende hus brænder skam, gem flammerne 

Sikkerhed er i dine hænder 

Sikkerhed først, derefter hvad som helst 

Sikkerhed for evigt, brande aldrig

Sund fornuft redder mange liv 

“Såning af tændstikker med aske 

Indsamling af aske sikkert.

Skødesløse hænder er mærkenavne og fashionable 

Ikke mere egoisme 

Bryde ikke reglerne 

Hvil ikke, arbejd for at spare 

Du har en vis frygt for flammer 

Spring den lange afstand og ødelæg alt 

Mærk nærværet og varmen 

Varmen kan slå dit liv 

Fanger sit bytte på lang afstand 

Olie- og dieselhobbyist 

Ingen lækager, ingen skader 

Skader ikke din krop 

Skad ikke din ejendom 

Der er ingen skade i dit hus 

Leg ikke med ild 

Spil ikke med dit liv. 

Brand sikkert 

Flammerne oplyser lyset, men sikkert. 

Det lyser og skinner 

Ikke mere brug af personen 

Mere voldelig og føre til stilhed 

Ingen kan vinde fra flammerne 

Annoncering af slogans for at spare naturressourcer

Ikke flere opkald 

Alt ødelægges med flammer

Børn og lightere går ikke sammen

Ingen kombination af børn og lightere 

Når flammerne går op, slukker alt 

Nationer går ned, flammer tændes 

En kamp kan mislykkes, men ikke lukke ned 

Sikkerhedsslogans med billeder 

Spil dine kampe i en sikker zone.

Bliv ikke overopspændt, ilden tændes 

Spil ikke med flammer, det får dig i god lane 

Ikke flirte med ild

Tænd ikke ilden 

Gem flammerne, red livet 

Gem flammerne, red en skov 

Gem flammerne, red ejendommen 

Sikkerhed er i din hånd 

Sikkerheden er på din side 

Sikkerheden er på din side 

Bevar din sikkerhed 

Beskyt dit liv sikkert 

Flammerne skræmmer dig 

Fri for frygt, men sikkert for flammerne 

Ulykken var hvis din sikkerhed 

Ikke flere ulykker, red flammerne 

Gør det med forsigtighed, gem flammerne 

Forsigtighed er bedre end helbredelse 

Vær sikker med flammerne 

Brandforebyggelse er den højeste hensigt 

Jeg har til hensigt, men med forsigtighed 

Noget forsigtighed og sikkerhed med flammer. 

Tag forholdsregler for at stoppe ødelæggelsen. 

Ikke flere restriktioner og forårsager ødelæggelse 

Gem flammer og red dit liv