15 Statistik og tendenser for den grønlandske fiskeindustri

Grønlands fiskeriindustri er en integreret del af nationaløkonomien. Det er også en vigtig leverandør af husholdningsfødevarer. Selvom Grønland er den største ø i verden, med mere end 2,16 millioner kvadratkilometer, kan meget af jorden ikke beboes. Grønlands befolkningscentre ligger langs kysten, hvor isen ikke er permanent hele året.

Livet i Nordhavet kan være udfordrende. De koldere farvande er også hjemsted for en rigelig biomasse af havliv, der uden tvivl er en af ​​de bedste fødevareressourcer, der findes på planeten.

På trods af den store variation, der er tilgængelig for industrien, er der kun en håndfuld arter, der fiskes kommercielt i og omkring Grønland. De mest populære varer er atlantisk torsk, helleflynder og rødspætte. Snekrabber og koldtvandsrejer er populære skaldyrsprodukter, der tilbydes af industrien.

Interessant statistik fra Grønlands fiskeriindustri

# 1. I 2010 blev den samlede befolkning i Grønland registreret til godt 56.000 mennesker. Grønlands fiskeindustri beskæftiger i alt 6.500 medarbejdere. Med en samlet arbejdsstyrke på cirka 26.000 mennesker involverer cirka 1 ud af 4 beskæftigelsesmuligheder i Grønland fiskeindustrien. (Europa anmeldelse)

# 2. Mellem 1990 og 2010 tegnede Grønlands fiskeindustrieksport sig for omkring 90% af den samlede eksport fra landet. Fiskerisektorens samlede bidrag til den samlede grønlandske økonomi anslås at være over 50% hvert år. (Verdensfiskeri)

Grønlands Fiskeindustri Statistik

# 3. Grønlands fiskeindustri bidrager også med op til 20% af den samlede nationalindkomst og løn, der genereres gennem beskæftigelse hvert år. (Det Kongelige Udenrigsministerium)

# 4. Der er over 1.100 forskellige fiskearter kendt for at leve i Grønland. I havene ud for øens kyst findes mere end 250 forskellige fiskearter sammen med muslinger, skaldyr og andre. (Royal Greenland)

# 5. Nordatlanten og Ishavet udgør cirka 11% af den samlede marine fangst, der forekommer globalt hvert år. I 2012 fangede den grønlandske fiskeindustri omkring 10 millioner tons i disse to regioner. 80% af fangsten sker i det nordøstlige Atlanterhav. (Royal Greenland)

# 6. 47% af værdien af ​​Grønlands eksport i 2013 kom fra koldtvandsrejer. Yderligere 26% af værdien kom fra helleflynder, mens 15% hovedsageligt kom fra torsk og krabbe. Til sammenligning kom kun 2% af den samlede værdi af landets eksport fra guld og olivin. (Grønlands regering)

# 7. Den anden store bidragyder til den grønlandske økonomi er det årlige globale tilskud modtaget fra den danske stat. I 2013 var den værdi 470 millioner euro. (Grønlands regering)

# 8. Den nuværende grønlandske fiskeindustri flåde består af omkring 850 fartøjer i forskellige størrelser. Der er yderligere 5.000 skibe, der også er en del af industrien, og som ikke opererer i kommerciel skala. (Grønlands regering)

# 9. Marine fangstrater omkring Grønlands kyst udgjorde 292.000 tons i 2014. Atlanterhavsmakrel udgjorde størstedelen af ​​kystfangsten på 86.000 tons. Yderligere 78.000 tons rejer fra nord er også inkluderet. (Fødevare- og landbrugsorganisationen)

# 10. Det årlige indenlandske forbrug af fisk i Grønland er et af de højeste i verden. Den gennemsnitlige person forbruger omkring 87 kg skaldyr hvert år i landet. (Fødevare- og landbrugsorganisationen)

Grønlands fiskeindustri Statistik efter antal ansatte

# 11. På grund af overfiskeri og klimaændringer er rejekvoten til rådighed for den grønlandske fiskeindustri blevet reduceret med 25% siden 2012. Torskekvoten blev fastsat til 25.000 tons for fiskesæsonen 2016 (Food and Agriculture Organization)

# 12. I alt udsteder regeringen hvert år omkring 5.800 jagt- og fiskelicenser. (Grønlands statistik)

# 13. Prisindekset for grønlandske rejer, helleflynder og torsk er steget fra 100 i 2012 til over 130 i 2015. Samtidig er volumenindekset forblevet omkring 90. (Statistik fra Grønland)

# 14. Priserne for industrien i 2015 var cirka 33% højere end i 2012. Prisen på rejer var mere end 40% højere i samme periode, mens prisen på helleflynder var cirka 20% højere. (Nationalbanken)

#femten. I 2013 var den samlede værdi af den eksport, Grønland kunne opnå, 366 millioner euro. 88% af denne værdi kom fra eksport af fisk og skaldyr fra fiskeindustrien. (Grønlands regering)

Tendenser og analyse af Grønlands fiskeriindustri

Bosættelser begyndte at forekomme i Grønland for mere end 4.500 år siden. Selvom landet er en del af Kongeriget Danmark, er det ikke officielt en del af Den Europæiske Union. Det har sit eget nationale flag, udsteder sine egne frimærker og har fået autonomi siden 1979. Selvstyre blev etableret i 2009.

På grund af de unikke udfordringer, der er til stede med Grønlands beliggenhed og klima, er der et begrænset befolkningsgrundlag for fiskeindustrien. Omkring en tredjedel af hele befolkningen bor i Nuuk, som er hovedstaden. Resten er spredt over forskellige små bosættelser og byer.

Med etablerede kvoter og bedre forvaltning af biomasse i de senere år er flere arter ved at komme sig i de kystnære farvande omkring Grønland. Samtidig er der forbedringer i det kommercielle fiskeri i de arktiske og nordatlantiske farvande, der også øger udbyttet hvert år. I øjeblikket er væksten i denne industri muligvis lille, men den er stabil og danner grundlaget for resten af ​​landets økonomi.