15 Fordele og ulemper ved samarbejdsstrukturen

En samarbejdsstruktur skaber et incitament inden for en arbejdsplads for forskellige mennesker til at arbejde sammen om at producere eller skabe noget. Disse strukturer kan inkorporeres på en række forskellige måder i det moderne arbejdsmiljø.

  • Oprettelse af fælles arbejdsområder, hvor mennesker kan arbejde sammen om at nå et fælles formål.
  • Ved at tilbyde software-baserede samarbejdsværktøjer, der gør det muligt for mennesker at arbejde sammen om bestemte filer samtidigt.
  • Ved at bruge kommunikationsværktøjer, der samler mennesker til at diskutere ideer, uanset hvor de er i verden.

Samarbejdsstrukturer kan være synkrone eller asynkrone. Den første refererer til de strukturer, der gør det muligt for mennesker at arbejde og interagere med hinanden i realtidssituationer. Sidstnævnte er en struktur, der tillader samarbejde i skift, så hver enkelt medarbejder kan forbedre annoteringer eller bidrag.

Den eneste måde for en samarbejdsstruktur til at blive vellykket er for hver person, der er involveret i strukturen, at deltage i den.

Her er nogle af de vigtigste fordele og ulemper, du skal overveje, når du overvejer at integrere samarbejdsstrukturer på den moderne arbejdsplads.

Liste over fordelene ved en samarbejdsstruktur

1. Giver en bedre arbejdsdeling.

Når der eksisterer samarbejdsstrukturer på arbejdspladsen, har arbejdsdelingsmetoder en tendens til at blive forbedret. At have flere mennesker involveret i at udføre opgaver gør arbejdet lidt lettere for alle. Dette er især vigtigt for medarbejdere, der ofte er involveret i store projekter. Ved at opdele ansvar i mindre bidder får alle involverede arbejdet hurtigere og bedre udført.

2. Der er et højere niveau af kreative input.

Når samarbejde er tilladt på arbejdspladsen, er der mere kreativitet involveret i hvert projekt. Virksomheden kan drage fordel af de forskellige kreative ressourcer for hver medarbejder i stedet for at stole på en enkelt inputressource med en individualiseret tildeling. Ved at indsamle forskellige ideer kan du brainstorme nye tilgange, der ofte fører til yderligere innovation på arbejdspladsen.

3. Forbedrer moralen på arbejdspladsen.

Når medarbejdere kan bruge en samarbejdsstruktur på en positiv måde, sker der en forbedring af arbejdspladsen. Medarbejdere fejrer gerne succeser, når de sker. Fordi der er flere muligheder for at arbejde sammen, kan flere succeser fejres. Det skaber et gladere syn på arbejdsmiljøet og skaber positive relationer mellem kolleger. I sidste ende skaber samarbejde tillid, når strukturer på arbejdspladsen tillader det.

4. Der bringes balance i beslutningsprocessen.

Når der er flere forskellige stemmer involveret i beslutningsprocesser på arbejdspladsen, så har et team en bedre balance i deres fremskridt. Tilskynd til samarbejde og fordomsfrihed, da hver person kan komme med en mening, mens han lytter til andres meninger. Denne proces kan bremse et teams reaktion, når en øjeblikkelig beslutning er påkrævet, men generelt har fordelene ved at eliminere bias eller partisanship inden for hver beslutning en tendens til at gøre samarbejde til en positiv proces.

5. Du kan forbedre leveringstiden.

Samarbejdsstrukturer giver medarbejdere mulighed for at fokusere på deres styrker inden for hvert projekt. Fordi hver medarbejder fokuserer på deres styrker, har kvaliteten af ​​arbejdet en tendens til at blive bedre. Bedre kvalitetsarbejde har en tendens til at kræve færre anmeldelser under kvalitetssikringsprocessen, reducere virksomhedernes omkostninger og forbedre behandlingstider. Over tid har omkostningerne ved at installere en samarbejdsstruktur tendens til at betale sig på grund af de mange måder, det giver omkostningsbesparende muligheder for hver virksomhed.

6. Forretningsforhold forbedres ofte.

Samarbejdsstrukturer går ud over, hvad der sker internt med en virksomhed. Virksomhedssamarbejde skaber også en win-win-situation for virksomheder. Begge organisationer modtager noget for deres indsats, mens hver modtager en forbedret position inden for deres branche. Disse relationer kan fremme bedre fundraising, bedre produkter og mere samfundsindflydelse med dit brand.

7. Kan løse sproglige eller kulturelle forskelle.

På grund af moderne teknologi er der færre kulturelle og sproglige forskelle, der forstyrrer samarbejdsprocessen. Maskinoversættelser gør det muligt for næsten alle at deltage i en samarbejdsindsats, uanset hvad deres modersmål er. Informationsstyring modvirker de kulturelle forskelle, der tidligere har påvirket personlige samarbejdsindsatser. Dette giver virksomheder mulighed for at drage fordel af flere perspektiver over tid.

Liste over ulemperne ved en samarbejdsstruktur

1. Opmuntre nogle arbejdere til at antage, at de har en lederrolle.

Når der er samarbejdsstrukturer på arbejdspladsen, er der flere medarbejdere, der måske føler, at de har fået en lederstilling på et projekt. Flere arbejdere kan have det på samme måde inden for det samme projekt. Det skaber et problem, hvor der er for mange mennesker, der forsøger at lede ved hjælp af deres egne ideer frem for at forsøge at yde samarbejdsstøtte. Hvis dette sker, har spændingen en tendens til at bygge op, fordi alle i en lederposition forventer, at folk følger med, hvilket ikke altid sker.

2. Der kan være konflikter i arbejdsstile.

Når forskellige mennesker med unikke personligheder arbejder sammen, vil eventuelle konflikter i arbejdsstile blive opdaget. Mangfoldighed skaber nogle unikke fordele, som ikke bør ignoreres. Denne mangfoldighed kan også forsinke et projekt, når nogle arbejdere udfører opgaver på en måde, der er i modstrid med den metode, andre bruger.

3. Du kan oprette gruppetænkeforekomster.

Når teams af mennesker mødes ofte for at arbejde på et projekt, kan de læne sig mod ideer, der tilbydes af teamets stærkeste medlem. Selv når alternative ideer foreslås, opstår gruppetænkning, når en stærk personlighed er i stand til at overbevise alle om løbende at følge hans ideer. Samarbejdsstrukturer kan ikke redegøre for en overbevisende person, der konstant tager ansvar for diskussioner, fortrænger ideer og tvinger personlige resultater ved at føre et team til deres synspunkt.

4. Nogle roller kan virke tvetydige.

I en samarbejdsstruktur er det ikke altid muligt klart at definere en rolle for hvert teammedlem. Når dette sker, kan der være et vist niveau af apati i teamet, der fører til langsommere resultater. Nogle teammedlemmer kan endda prøve at påtvinge deres ideer på resten af ​​gruppen, selvom deres ideer i første omgang blev afvist af alle andre. Selvom denne ulempe har en tendens til at forekomme på større teams oftere end på mindre teams, skaber en rolle udefineret potentialet for, at dette problem ses på tværs af virksomheder.

5. Det kan koste mere end det er værd for nogle virksomheder.

Samarbejdsstrukturer kan ses som en generelt positiv komponent på den moderne arbejdsplads, men det er ikke altid velegnet til alle virksomheder. Selv med teknologiske forbedringer kan omkostningerne ved at drive forretning gennem samarbejde være for høje til budgetter for små virksomheder. Når der er et stort antal medarbejdere involveret i samarbejdsindsatser, er der en større omkostning ved at lette møder, arbejde med filer og forberede præsentationer. I nogle tilfælde kan det endda få nogle arbejdere til at bruge mere tid på deres normale ansvar og bremse forretningen.

6. Samarbejdsstrukturer kan undertiden skabe konflikter.

Der kan altid være en vis grad af uenighed inden for et team om nøglepunkterne i et projekt. Hvis disse uenigheder er baseret på specifik etik eller moral, kan samarbejde skabe flere konflikter i arbejdsforholdet, end det løser. Når folk føler, at de har en moralsk konflikt med nogen, er de mindre tilbøjelige til at være fordomsfri over den tilgang, som denne person foreslår. Det forringer produktiviteten, hvilket i sidste ende påvirker resultatet af det arbejde, der udføres.

7. Kan kræve en dataforbindelse, der ikke er tilgængelig.

Moderne samarbejdsstrukturer har en tendens til at involvere cloud-baserede tjenester og online ressourcer. Selvom internetmætningsniveauer er meget høje i den udviklede verden, er de ikke 100%. Landdistrikterne virksomheder kan have svært ved at få adgang til højhastighedsinternetressourcer, hvilket begrænser deres evne til at drage fordel af samarbejde. Nogle virksomheder har muligvis ikke adgang til dataene. Selvom virksomheden ville drage fordel af disse strukturer, medmindre de er til stede, kan de ikke bruges.

8. Du kan reducere personlige interaktioner.

Fordi samarbejdsstrukturer har en tendens til at præsentere onlineværktøjer, begrænser samarbejdsprocessen antallet af personlige interaktioner, der opstår. Folk arbejder sammen gennem videokonferencer, online filhåndtering og andre former for informationsoverførsel. Hvis forbindelserne er dårlige eller begrænsede i hastighed, kan forsinkelsestid reducere realtidsresultater, hvilket kan negere nogle af de fordele, der normalt ville opnås ved implementering af denne ramme.

Disse fordele og ulemper ved samarbejdsstrukturen viser, at omfavnelse af mangfoldighed kan generere mange fordele for enhver virksomhed. Det viser også, at uden klare definitioner og strukturer kan nogle teammedlemmer drage fordel af ønsket om samarbejde for at håndhæve deres egne ideer på bekostning af andre. Af denne grund skal hver struktur pleje personlige styrker, opdele ansvar med passende parter og tilskynde individuel kreativitet til at opleve konsekvente fordele.